Programmatisch werken

Binnen Gezond Samen Leven werken we programmatisch. Dit houdt in dat we niet streven naar een concreet resultaat of product, maar naar een einddoel. Namelijk een betere gezondheidsbeleving van de inwoners van de regio Midden-Limburg-West (Weert, Nederweert, Leudal), door vanuit positieve gezondheid te werken aan een kwalitatief hoogwaardige en duurzame gezondheidszorg. De weg om daar te komen, ontdekken en ontwikkelen we samen. Door strategische doelen te vertalen naar gezamenlijke initiatieven die hieraan bijdragen.

Deze manier van werken wordt ondersteund door het programmamanagement van Robuust. Dit gebeurt met inzet van een programmateam. Deze aanpak wordt in meerdere gezondheidsprogramma’s waarbij Robuust betrokken is toegepast.

Maak kennis met het programmateam
Het programmateam begeleidt de programmatische aanpak en de kwaliteit van de samenwerking. Zij brengen en houden de juiste mensen bij elkaar, zorgen ervoor dat iedereen de juiste rol kan pakken en  zijn aanjager en verbinder. Ze houden continue in de gaten of de gekozen interventies en projecten verbinding hebben met strategische doelen

Over Programmatisch werken

“Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces – waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel – betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten. Het is een weg van doelgericht experimenteren (Bos et al., 2007).”