Programma Langer Veilig Thuis

De regio Midden-Limburg-West vergrijst net als de rest van Limburg sneller dan andere regio’s in ons land. Dit is en wordt ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. Er zijn te weinig professionals beschikbaar om de zorg en ondersteuning op het huidige niveau en in de huidige vorm te kunnen volhouden.

Er wonen hier gemiddeld meer mensen van 65 tot 75 jaar en ook meer 75-plussers, van wie verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarbij doen ouderen in deze regio ook vaker dan gemiddeld een beroep op zorg. Om onze inwoners ook in de toekomst zo lang mogelijk gezond te houden en iedereen toegang te kunnen blijven bieden tot goede, betaalbare zorg hebben negen partners de krachten gebundeld.

image

Thema's

Als vertrekpunt hebben de netwerkpartners het concept van ‘positieve gezondheid’ omarmd. Dat betekent dat gezondheid niet wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Zowel in de samenwerking met inwoners als in de samenwerking tussen organisaties van welzijn, wonen en zorg.
De negen partners hebben onderzocht welke thema’s aandacht vragen om ouderen Langer Veilig Thuis te laten wonen. Binnen de volgende drie thema’s liggen veranderopgaven die met voorrang opgepakt dienen te worden:

  • (In)Formele zorg en ondersteuning
  • Eenzaamheid
  • Multi-problematiek

Deze thema’s worden op dit moment door het programmateam uitgewerkt. Zij zullen voor de verdere uitwerking en uitvoering hiervan andere organisaties en inwoners uit Weert – Nederweert – Leudal benaderen om actief mee te doen. Het streven is om in 2020 te starten met de uitvoering.